SARO Kalte Theke SOPHIE 160 - 160 Liter

1.137,94 € (Netto 956,25 €)
c